Yayın İlkeleri

1.Gazeteciler; gerçeği değiştirmeden, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir grubun etkisi altında kalmadan kamuoyuna iletmeli, objektif olmalıdır.

Kanaldaa.com objektif olacaktır. 

2.Gazeteciler; gerçeğin farklı boyutlarını temsil eden düşüncelere ve toplumsal aktörlere yer vermeli, çoğulcu olmalıdır.

Kanaldaa.com çoğulcu olacaktır.

3.Gazeteciler; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine, anayasa hükümlerine, hukukun üstünlüğüne saygılı olmalıdır.

Kanaldaa.com saygılı olacaktır.

4.Gazeteciler; düşünceyi, ifade özgürlüğünü, hukuku önemsemelidir. 

Kanaldaa.com hukuku önemser. 

5.Gazeteciler; okurun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini amaçlamalı, adli haberlerde, kişileri peşinen suçlu ilan etmekten, yönlendirme yapmaktan kaçınmalı, yargılama yapmamalıdır. 

Kanaldaa.com yargılamayacaktır.

6.Gazeteciler; şiddeti, zorbalığı özendirmemeli, kışkırtma yapmamalı, bireyler, topluluklar, uluslar, dinler arasında nefreti, düşmanlığı körüklememeli, bir kişi ya da topluluğu, muhtelif sıfat, değerlendirme, yöntemlerle ötekileştirmemelidir.

Kanaldaa.com ötekileştirmeyecektir.

7.Gazeteciler; cevap ve düzeltme hakkına saygı göstermeli ve bu tür bir talep geldiğinde cevap hakkı verilmelidir.

Kanaldaa.com cevap hakkı verecektir. 

8.Gazeteciler; kişi ve kuruluşları küçük düşüren lakaplar, yakıştırmalar kullanmamalı, eleştiri sınırının ötesinde kimseyi aşağılamamalıdır.

Kanaldaa.com kimseyi aşağılamayacaktır.

9.Gazeteciler; hiç kimseyi, -doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece cinsel kimliği, dili, dini, inancı/ inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal sınıfı, fiziki engelleri ile tanımlamamalı; bunlara ilişkin aşağılama yapmamalı, küçümsememelidir.

Kanaldaa.com küçümsemeyecektir.

10.Gazeteciler; kadına, çocuğa karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal, bedensel açıdan örseleyecek haberlere yer vermemeli, rencide etmemelidir.

Kanaldaa.com rencide etmemelidir.

11.Gazeteciler; haberin tıklanması için, içeriği yansıtmayan sansasyonel haber başlıkları kullanmamalıdır. 

Kanaldaa.com kullanmayacaktır.

12.Gazeteciler; hızlı hareket ederken hiçbir zaman doğruluğun, abartmanın, basitleştirmenin, gerçeğin çok yönlülüğünün önüne geçmesine müsaade etmemelidir. 

Kanaldaa.com müsaade etmeyecektir.

13.Gazeteciler; okuru bilerek, kasten yanıltmama; bilgi ve özen eksikliğinden kaynaklanan yanıltmaları en aza  indirmeyi, en kısa zamanda düzeltmeyi hedeflemelidir. 

Kanaldaa.com yanıltmayacaktır. 

14.Gazeteciler; bir düşünceyi, davranışı savunan ya da karşı çıkan görüşleri, kanıtları değerlendirirken açık görüşlü ve önyargısız olmalıdır. Farklı görüş, düşünce, davranışlara hakkaniyetle davranmalıdır.

Kanaldaa.com ön yargılı olmayacaktır.

15.Gazeteciler; kişilerin özel yaşamına saygı duymalıdır. Özel yaşamın dokunulmazlığını ihlal eden gizli görüntüler, ses kayıtları, haberleşme özgürlüğünü ihlal eden her türlü kayıt; bunun yanı sıra haberleşme, yazışma, belge ve benzeri materyaller kamu yararı olmadıkça açıklanmamalıdır.

Kanaldaa.com açıklamayacaktır.

Giriş Yap

Kanaldaa ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!