KVKK

FIFTY FIVE ORGANİZASYON HİZMETLERİ LTD . ŞTİ. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

FIFTY FIVE ORGANİZASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (FIFTY FIVE) yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. 

Kişisel verileriniz, FIFTY FIVE ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile; hukuka uygun olarak sözleşme ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde güncelliği ve doğruluğu korunarak işlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar mufaza edilmek üzere işlenmektedir. 

İlgili kişiler işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler. 

FIFTY FIVE’ın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır: 

 Açık rızanın varlığı (m.5/1 ve m.6)
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2-a)
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (m.5/2-c)
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (m.5/2-ç)
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (m.5/2-d)
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (m.5/2-e)
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ ve TOPLAMA YÖNTEMLERİ 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması

Adı-Soyadı.

m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).

Gelen evrak ve marka tescillerinin işlenmesi

Adı-Soyadı, Unvanı, İmza.

Fiziki yollarla veya                   e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik)

Şirket güvenliğinin sağlanması

Adı-Soyadı, Plaka Bilgisi.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

5651 sayılı kanun kapsamında gerekli verilerin kaydedilmesi

Mac Adresi, Ip Adresi, User Id 

m.5/2-a, m.5/2-ç m.5/2-f

Dijital yollarla (Otomatik yollarla)

Hotspot Misafir  Ağına Kayıt Olurken Alınan Bilgiler

Reklam, pazarlama, kullanıcı beğeni, alışkanlık, davranışlarına direk etki eden pazarlama faaliyetlerini yürütme

Cookie Bilgileri

m.5/1

E-Posta Adresleri

Adı-Soyadı

Girmiş Olduğu İnternet Siteleri

Talep ve şikâyet yönetimi

Adı-Soyadı, E-Posta, Telefon Numarası, Talep ve Şikayet Formu, İmza.

m.5/2-e, m.5/2-f.

Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla).

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Cep Telefonu ve       E-Posta Bilgisi -Twitter FB ,Google Login Bilgisi

m.5/2-c

Fatura kesilmesi 

Adı-Soyadı, VKN, TCKN, E-Posta, Telefon, Adres.

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Cari hesap kayıtlarının oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve yasal zorunluluklar 

Adı-Soyadı, TCKN

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf

m.5/1 ve m.6

Kayıtlı Olduğu İl, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, İcra Takip Belgeleri, Mahkeme Tarafından İletilen Yasal Evraklar, Vergi Numaraları, Vergi Daireleri, Varsa Banka Bilgileri / Hesap Iban No

 

E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi

Adı soyadı, TCKN, vergi no, imza, adres.

m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Mahkeme dava dosyası ödemelerinin yapılması

Adı soyadı, TCKN, IBAN bilgisi, Mahkeme/İcra dosya numarası.

m.5/2-ç, m.5/2-f.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

İmza sirkülerinin hazırlanması

TCKN, nüfus cüzdanı seri no, adı soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, anne-baba adı, aile sıra no, cilt no, kayıt no, imza.

m.5/2-a, m.5/2-c.

Denetim tutanaklarının  hazırlanması

Adı soyadı, TCKN, imza, e-imza.

m.5/2-c, m.5/2-f.

İlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla).

Eğitim sertifikası hazırlanması

Adı Soyadı, T.C Kimlik No

m.5/2-c.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Kanun, genelge, talimat, yönetmelik, KHK, tüzük, emir ve yazıların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi 

Tebliğ edenin adı soyadı, TCKN, imza.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Dava, arabuluculuk, icra süreçlerinin takibi 

Dosyasına konu olan veya dosyada bulunan kişisel veriler

m.5/1, m.6, m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f.

Acil durum kayıt formunun hazırlanması 

Adı-Ssoyadı, Unvan, Adres, Telefon, yaralanma durumu.

m.5/2-b, m.5/2-f

Telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Gelen-giden arama kayıtlarının ilgili yerlere iletilmesi 

Adı-Soyadı, Telefon,           e-posta, çalıştığı kurum.

m.5/2-f.

Misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi

Adı-Soyadı, telefon,                e-posta.

Gelen fax ve                                      e-postaların ilgili yerlere iletilmesi 

Adı-Soyadı, Unvan,                 E-posta, Telefon, Adres.

Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesi.

Adı-Soyadı, Unvan, Telefon, E-posta.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi

Adı-Soyadı, Adresi, TCKN, Kimlik Seri Numarası, Doğum Tarihi, Anne ve Baba Adı, Unvan, Fotoğraf, Video, Telefon, E-posta, İmza

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Hukuki süreçlerde karşı taraf vekillerinin kişisel verilerinin dosya içeriğinde bulunmasından dolayı görülmesi

Dosya veya evrak içeriğinde olan kişisel veriler

5/2-d

Dosya aracılığıyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik Bilgileri, Mail Adresi, Telefon No, Ruhsat Bilgisi, Çalışılan Kurum Bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e

Fiziki ve e-posta yoluyla

(Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

B) KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI 

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

 

 

Denetim evraklarının hazırlanması esnasında işlenen veriler, talep edilmesi halinde,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

 

Müşteriye fatura kesilmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlama 

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve FIFTY FIVE’a aktarılmaktadır.

 

 

Telefon ve görüntü kayıtlarının alınması ile denetim faaliyetleri esnasında işlenen veriler, kanuni yükümlülük gereğince,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

 

E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülükten dolayı,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

 

Mahkeme dava dosyalarıyla ilgili ödemelerin yapılabilmesi esnasında işlenen veriler, ödemelerin yapılabilmesi 

İlgili bankalara aktarılmaktadır.

 

 

İmza sirkülerinin hazırlanması esnasında işlenen veriler, sürecin yürütülebilmesi 

 

 

Müşteri ile sözleşme yapılması esnasında işlenen veriler, bilgilendirme

İlgili firmaya veya şahsa aktarılmaktadır.

 

 

Görsel ve işitsel verilerin sosyal medya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

Sosyal medya platformları üzerinden herkese açık yayınlanmaktadır. Özel olarak yurtiçi ve yurt dışı müşterilere aktarılmaktadır.

 

 

Tesis ziyaretleri sırasında iş güvenliğini ihlal edenlerle ilgili veriler olay raporu hazırlanması 

OSGB firmalarına aktarılmaktadır.

 

 

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iletişim bilgileri,

Müşterilere, yurtiçi tedarikçilere, kamu kurumlarına, ajanslara, Albayrak Holding’e ve Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.

 

 

Kanun ve genelge gibi belgelerin tebliği edilmesi esnasında ilenen veriler, talep halinde,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

 

Dava, arabuluculuk ve icra işlemlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi 

Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, Albayrak Holding’e, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.

 

 

Gelen-giden arama kayıtları ve misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi 

FIFTY FIVE’a aktarılmaktadır.

 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal zorunluluk gereği ve süreçlerin ilerletilmesi 

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, FIFTY FIVE’a aktarılmaktadır.

 

 

Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler aynı amaçla

Süreci gerçekleştiren tedarikçi firmalarına, gerekiyorsa konsolosluklara ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

 

Bulut hizmetinin ve internet sitesi hizmetinin sağlanması ile çerez-pazarlama yönetimi 

Yurt dışına aktarılmaktadır.

 

 

C) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Herkes şirketimizin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili; 

 Kişisel verilerin işlenip-işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp-kullanılmadığını öğrenme, 
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiselere bildirilmesini isteme, 
 Kanun ve ilgili diğer hakuk hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. 

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız. 

D) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İnternet Adresi: https://kanaldaa.com/

Telefon Numarası: 0 (362) 228 32 32

E-Posta Adresi: iletisim@kanaldaa.com

Adres: Kuzey Yıldızı Mahallesi, 100.Yıl Bulvarı, Baran Plaza, Bina No: 38, A Blok, 5.Kat, Kat: 5, Daire No: 34, Canik, 55080, Samsun, Türkiye

Giriş Yap

Kanaldaa ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!