ilkeler

KANAL DAA

YAYIN İLKELERİ

 

İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndüren hızdaki gelişmeler, yenilikler ve internetin sunduğu altyapı olanakları gazetecilik mesleğini de kökünden etkilemiş, değiştirmiş dönüştürmüştür.

Devrim kabul edilecek bu dönüşüm karşımıza yeni bir gazetecilik modelini çıkarmıştır;

Online tabanlı habercilik ve internet gazeteciliği…

Toplumun basılı gazetelerden, gazete sayfalarından haber okuma pratiği, internet gazetelerinin ortaya çıkmasıyla bilgisayar ve telefon ekranlarına taşındı.

Gün geçtikçe yaygınlaşan internet gazeteciliği, yeni medya platformlarının da ortaya çıkmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Uzun metinlerden oluşan haberlerin yerini grafik, infografik kullanılarak üretilen görselliği ön plana çıkan haber formları aldı. Video içerikleri daha çok tercih edilmeye başladı. Bu yeni habercilik modeline ‘Z kuşağı haberciliği’ de deniyor.

Gençler, ‘daha hızlı’ paylaşılan ‘daha kısa’ metinlerle hazırlanan ‘daha görsel’ özelliğe sahip haberleri online tabanlı platformlardan takip ediyor.

Kurumumuzun yayın politikası ve içerik üretim modelimiz çağın gerekliliğine uygun olarak şekillenecektir.

YAYIN İLKELERİMİZ

Gazetecilikte temel işlev, gerçekleri değiştirmeden, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan objektif biçimde kamuoyuna iletmektir.

Kanal Daa objektif olacak.

Yayınlar, gerçeğin farklı boyutlarını yansıtacak şekilde çoğulcu, gerçeğin farklı yönlerini temsil eden düşünceler, toplumsal aktörler karşısında tarafsız olmalıdır.

Kanal Daa tarafsız hareket edecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine, anayasa hükümlerine, hukukun üstünlüğüne saygı duyulmalıdır.

Kanal Daa hukukun üstünlüğüne saygı duyacak.

Düşünceyi, ifade özgürlüğünü sınırlayan yayınlardan kaçınılmalıdır.

Kanal Daa kaçınacak.

Adli haberlerde, kişiler peşinen suçlu ilan edilmemelidir. Yönlendirme gibi bir gaye güdülmemelidir. Okurun, doğru, eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır.

Kanal Daa yargılamayacak.

Şiddeti, zorbalığı özendiren, kışkırtan, bireyler, topluluklar, uluslar, dinler arasında nefreti, düşmanlığı körükleyen, yayınlar yapılmamalıdır. Bir kişi ya da topluluk, muhtelif sıfat, değerlendirme, yöntemlerle ötekileştirilmemelidir.

Kanal Daa ötekileştirmeyecek.

Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmelidir ve bu tür bir talep geldiği durumlarda gereği yapılmalıdır.

Kanal Daa cevap hakkına saygı gösterir.

Kişi ve kuruluşları, küçük düşüren lakaplar, yakıştırmalar kullanılamaz, eleştiri sınırının ötesinde kimse aşağılanamaz.

Kanal Daa kimseyi aşağılamayacak.

Hiç kimse, -doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece- cinsel kimliği, dili, dini, inancı/ inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal sınıfı, fiziki engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin aşağılanamaz, küçümsenemez.

Kanal Daa küçümsemeyecek.

Kadına, çocuğa karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal, bedensel açıdan örseleyecek veya rencide edecek haberlere yer verilmez.

Kanal Daa asla yer vermeyecek.

Haberin tıklanması için, içeriği yansıtmayan sansasyonel haber başlıkları kullanılmaz.

Kanal Daa kullanmayacak.

Yayıncılık hızı, hiçbir zaman doğruluğun, abartmanın, basitleştirmenin, gerçeğin çok yönlülüğünün önüne geçmemelidir.

Kanal Daa geçirmeyecek.

İzleyiciyi, okuru, bilerek, kasten yanıltmamak; bilgi ve özen eksikliğinden kaynaklanan yanıltmaları en aza  indirmek, en kısa zamanda düzeltmek hedeflenmelidir.

Kanal Daa yanıltmayacak.

Bir düşünceyi, davranışı savunan, karşı çıkan görüşleri, kanıtları değerlendirirken açık görüşlü ve ön yargısız olunmalıdır. Farklı görüş, düşünce, davranışlara hakkaniyetle davranmalıdır.

Kanal Daa ön yargılı olmayacak.

Kişilerin özel yaşamına saygı duyulmalıdır. Özel yaşamın dokunulmazlığını ihlal eden gizli görüntüler, ses kayıtları, haberleşme özgürlüğünü ihlal eden her türlü kayıt; bunun yanı sıra haberleşme, yazışma, belge ve benzeri materyaller kamu yararı olmadıkça açıklanmamalıdır.

Kanal Daa açıklamayacak.

Giriş Yap

Kanaldaa ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!