Gizlilik Politikası

KANALDAA GİZLİLİK POLİTİKASI

Kanaldaa.com Gizlilik Sözleşmesi


1. Taraflar


İşbu sözleşme Kuzey Yıldızı Mahallesi, 100.Yıl Bulvarı, Baran Plaza, Bina No: 38, A Blok, 5.Kat, Daire No: 34, Canik, 55080, Samsun/Türkiye adresinde mukim kanaldaa.com (Bundan böyle kısaca ‘KANALDAA’ olarak anılacaktır) ile kanaldaa.com sitesine ‘Üye olan kişi arasında, Üyenin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.


2. Tanımlar


Hizmet/Hizmetler: Site içerisinde üyelere KANALDAA tarafından sunulan uygulamalar.


İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, müzik rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.


Kullanıcı/Kullanıcılar: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişiler.


Site: Kanaldaa.com 


Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda siteye üye olan ve sitede yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


İşbu sözleşmenin konusu, sitede KANALDAA tarafından sağlanan uygulamaların üye ve kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


İşbu sözleşmenin kapsamı ise, sitede yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup sitede KANALDAA tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin üye tarafından kabulü ile, üye sitede yer alan ve yer alacak olan KANALDAA tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Hak ve Yükümlülükler


4.1. Üyelik


4.1.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen kullanıcının sitede bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun KANALDAA tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve üyeye bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve üye işbu sözleşme ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin KANALDAA’dan talepte bulunması halinde KANALDAA elinde kullanıcı adı ve şifre bulunan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının üye hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda KANALDAA’nın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. KANALDAA, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan üyelik başvurularını reddedebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. KANALDAA; işbu sözleşme ve sitede belirtilen kural ve koşullara aykırılık, üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, üyenin gerçekleştirdiği işlemlerin KANALDAA için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın üyenin üyeliğine son verebilir.


4.1.2. Üye, üye ve kullanıcı statülerinde iken site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, sitede belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

4.1.3. Üyenin üye profil sayfasına erişmek ve site üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üyenin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan KANALDAA’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. Site Üzerinde Yer Alan İçerik


4.2.1. Üye, KANALDAA’nın, sitede yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı KANALDAA ve KANALDAA çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.


4.2.2. Üye, site üzerinden KANALDAA’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla verilmediğini ve internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği ve gizlilik politikaları hakkında KANALDAA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


4.2.3. Üye, site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik unsurlar veya çıplaklık içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi siteye yükleyemez, diğer üyelere gönderemez. KANALDAA, üye tarafından KANALDAA’ya iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. KANALDAA’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar, üyeler ve kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.KANALDAA, dilerse sitede yer alan içeriklerde kısaltma, kesme gibi müdahalelerde bulunabilir. KANALDAA’nın bu şekilde müdahalede bulunması, üyenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Üye, KANALDAA’nın bu tür müdahalelerde bulunmasından dolayı KANALDAA’yı hiçbir sebeple sorumlu tutamaz, KANALDAA’ya karşı hiçbir hukuki talepte bulunamaz.


4.2.4 Üye; kendisi tarafından siteye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. siteye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.5 KANALDAA, siitede sunulan içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, üyelerin siteye yüklediği içerikleri ve üyeler arasındaki site üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. Üye, site üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.6 Üye, KANALDAA ve/veya başka bir üye ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte site dahilinde veya herhangi başka bir mecrada veya herhangi bir yerde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, şarkıları, besteleri ve benzeri her türlü müzik ürününü, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri KANALDAA ve hizmetler ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KANALDAA doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


4.2.7. Üye, siteye yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü içerikle ilgili olarak KANALDAA’yasöz konusu içeriği başka ortama aktarma ve içerikle ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.


4.2.8 Üyenin, site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye, site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.3. Sitenin Kullanımı


4.3.1. KANALDAA, sitenin kullanımını sadece kullanıcılara ve üyelere yönelik olarak ve sadece site üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi, hizmetlerle belirlenen ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda sitenin her türlü kullanımına ve site üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve site üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir:


· Sitenin yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması;


· Sitenin üye, kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;


· Sitenin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanılması;


· Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde siteye erişim sağlanmaya çalışılması;


· KANALDAA’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın, site veya kullanıcı ve üye bilgileri ve içerikleri üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trwaling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması;


4.3.2. İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında sitenin ve site üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; KANALDAA’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.


4.3.3. Üye site üzerindeki her türlü mesajlaşma alt yapısını diğer üyelere ve kulanıcılara istenmeyen ileti veya ticari ileti gönderme amaçlı olarak kullanamaz.


4.4. Hizmetler


4.4.1. KANALDAA, sitede yer alan diğer hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda üyelerin ilgili hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. KANALDAA tarafından her zaman sitede çeşitli hizmetlerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, KANALDAA her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, hizmeti ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Sitede bu konuyla ilgili bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan üyelere de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. Bir hizmetle ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen hizmetler dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu hizmetin ücretsiz veya kısmi ödenen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde KANALDAA’nın ilgili üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.


4.4.2. KANALDAA, hizmetleri sitede belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, KANALDAA’nın hizmetin kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. KANALDAA, hizmetlerin içeriğinde ve kapsamında her zaman değişikliğe gidebilir, söz konusu değişiklikler sitede yayınlanma ile yürürlüğe girecektir.


5. Gizlilik


5.1. KANALDAA, üye tarafından siteye beyan edilen üye bilgilerini; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve sitenin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. Üye, bilgilerinin KANALDAA tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.


5.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, KANALDAA, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

5.3. KANALDAA, site vasıtasıyla siteye üyelik kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili talep edilen bir takım kişisel bilgilerini (isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) KANALDAA veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. KANALDAA tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler KANALDAA ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.


5.4. KANALDAA, kullanıcılar ve kullanıcıların siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.


5.5. KANALDAA, tarafından site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, KANALDAA ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. KANALDAA promosyon amacıyla ve bilgi verme amacıyla üyelerle e-posta da dahil olmak üzere çeşitli yollarla iletişime geçebilir.


5.6. Üyeler ve kullanıcılar, site üzerinde beğendikleri haber, yazı ya da arama sonuçlarını yakınlarına ya da arkadaşlarına gönderebilmektedir. Bu işlem yapılırken üyenin belirttiği alıcı e- posta adresi, sitenin promosyonel aktivitelerini duyurmak dışında başka amaç için kullanılmayacaktır.


5.7. Üye ve kullanıcıların site ile ilgili KANALDAA’ya ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanabilir.


5.8. KANALDAA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.


6. Fikri Mülkiyet Hakları


Sitenin (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları KANALDAA’ya ait ve/veya KANALDAA tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KANALDAA uygulamalarının, sitede yer alan bilgilerin ve KANALDAA’nın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasınaKANALDAA tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, KANALDAA’nın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. KANALDAA’nın; site ve site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.


7. Sözleşme Değişiklikleri


KANALDAA, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.


8. Mücbir Sebepler


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KANALDAAişbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KANALDAA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KANALDAA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve KANALDAA’nıngerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


10. KANALDAA Kayıtlarının Geçerliliği


Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KANALDAA’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, KANALDAA’yı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. Bütünlük


İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.


12. Yürürlülük


İşbu sözleşme üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Giriş Yap

Kanaldaa ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!