Bizimle İletişime Geçin

Kültür - Sanat

Ali Fuad Başgil : İlim ve siyaset ışığında bir insan

Ali Fuad Başgil kimdir

Ali Fuad Başgil, 1893 yılında Samsun’da dünyaya gelen hukukçu, yazar, siyaset ve fikir insanı.

Ali Fuad Başgil kimdir?

Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Ali Fuad Başgil, dedesi Bölükbaşıoğulları ailesinden Hafız İbrahim Efendi’dir. İlkokulu Çarşamba’da bitiren Başgil, lise öğrenimine İstanbul’da başlayıp Paris’te bitirmiştir. İstanbul’da okurken Birinci Dünya Savaşı (1914-18) sebebiyle eğitimini yarım bırakarak, dört yıldan fazla süre, Kafkas Cephesi’nde subay olarak askerlik yaptı.

İstanbul’a döndükten sonra bir süre ticaretle uğraştı. Daha sonra eğitimini tamamlamak üzere Paris’e gitti. Paris’te önce Saint-Barbe Lisesi, sonra Buffon Lisesi’nde gitti ve burada lise eğitimini tamamladı. Ardından Grenoble Hukuk Fakültesi’nde okuduktan sonra Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Paris Siyasal Bilgiler Okulu’ndan mezun oldu (1929).

Grenoble Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirip doktorasını Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Sonra Paris Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile Paris Siyasi İlimler Merkezi’ni de bitirdi. Ali Fuat Başgil, ayrıca Lahey Devletler Hukuku Akademisi’nden mezun oldu. Böylece 1930 yılında Türkiye’ye, 36 yaşında, üç fakülte ve bir yüksek okul diplomalı bir hukukçu olarak döndü.

Ali Fuad Başgil kimdir

Ali Fuat Başgil, Türk hukukçu ve siyaset adamı.

Ali Fuad Başgil hukuk alanına geçti

Ülkeye döndükten sonra Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu’na Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde açılan sınavı kazanarak doçent oldu, bir yıl sonra da profesörlüğe yükseltildi.

İstanbul Üniversitesi’nin kurulması üzerine Anayasa Hukuku derslerini okutmak üzere bu üniversiteye geçti. Bu görevi sırasında Mülkiye Mektebi’nde hocalık, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi’nde müdürlük yaptı. 1937’de Hatay Cumhuriyeti’nin Anayasası’nı hazırladı. 1939 yılında ordinaryüs profesör oldu.

Türkiye’de ilk kez İş Hukuku derslerini kurarak, müfredat programını hazırladı ve hocalığını yaptı. 1938-42 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1947 yılında Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’ni kurdu. 1952’de Pakistan’da, 1959’da Ürdün’de toplanan İslâm Kongresinde ve 1959’da Almanya’da toplanan Hukuk Kongresi’nde Türkiye’yi temsil etti.

Ordinaryüs Profesör olan Başgil, hayatı boyunca düşünce dünyasını yansıtan eserler vermiş, Paris eğitiminde batı kültürünü özümsemiş olsa da eserlerinde kendi kültürünü yansıtmıştır.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi tarafından çeşitli üniversitelerden “demokrasiye inandıkları” için uzaklaştırılan 147’ler listesinde yer aldı. Bir yıl sonra (1961) Millî Birlik Komitesi (MBK)’nin, 147’lerin tekrar üniversiteye belki dönebileceklerine dair özel kanun çıkarmasına karşın, bunu kabul etmedi ve Ragıp Gümüşpala’nın Genel Başkanı olduğu Adalet Partisi (AP) hareketi içerisinde siyasete başladı.

Ali Fuad Başgil kimdir

Din ve Laiklik; alanında yazılan ilk ve en değerli eserdir.

Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden istifa

Ali Fuat Başgil, 15 Ekim 1961 Genel Seçimlerinde Adalet Partisi (AP) Samsun listesinden bağımsız aday olarak Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılmasından sonra da Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu.

Bunun üzerine, Em. Org. Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanlığında ısrar eden askeri kesimden gelen yoğun tepkilerle karşılaştı. 24 Ekim 1961 gecesi Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay tarafından götürüldüğü Başbakanlık’a, kimi Millî Birlik Komitesi üyesi subaylarınca “hayatınızı garanti edemeyiz” denilerek tehdit edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

Ardından Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden de istifa ederek yurt dışına çıktı. Bunu izleyen yıllarda Cenevre Üniversitesi’nde dersler verdi, aynı üniversitede Türk Dili ve Türk Tarihi kürsülerinde başkanlık yaptı. Adalet Partisi’nin yüzde ellinin üzerinde oy alarak tek başına kazandığı 1965 Genel Seçimlerinden sonra emekli olup Türkiye’ye dönen Prof. Ali Fuat Başgil, 17 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da öldü ve Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ali Fuat Başgil, “Din ve Laiklik” kitabına yazdığı sunuşta temel görüşlerini şöyle özetledi: “Türk devletinin tarihi seyrinde din büyük bir yer tutmuştur. Bunun bir büyük sebebi de, Orta Asya’dan Anadolu’ya inen Türkleri, Avrupa’nın Hıristiyan devletlerinin ‘Haçlı Seferleriyle’ karşılamış olmalarıdır. Bunun altını dikkatle çiziyorum.

Haçlı seferleri, Müslümanlara karşı değil, Müslüman Türklere karşı başlatılmıştır. Kudüs’ün Türkler tarafından yeniden fethidir Haçlı Seferleri’ni başlatan. Elbette bundan sonraki Türk tarihi de, Çanakkale’ye, hatta Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ne kadar haç-hilal kavgası şeklinde cereyan edecekti.”

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, yaşamı boyunca bilimin haysiyetini ve kişisel onurunu korumasını bilmiştir. Özellikle bir hukuk adamı ve anayasa hocası olarak, gerektiğinde kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak açıklamıştır. Siyasal, sosyal ve hukuksal alanlarda pek çok eser yazdı.

Ali Fuad Başgil

Eserleri;

La Question des Detrois (Ses origines, son evolution sasolution â la conference de Lausanne, 1928)

Esas Teşkilât Hukuku Dersleri (1934)

Klasik Ferdî Hak ve Hürriyetler Nazariyesi ve Muasır Devletçilik Sistemi (1938)

La Vie Juridique des Peuples (Türkiye Anayasası ve Siyasî Rejimi, Belçika, 1939

Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri, 1957)

Esas Teşkilat Hukuku Dersleri (3 cilt, 1940)

Türkiye İş Hukuku (1940)

Vatandaşın Büyük Millet Meclisi’ne Müracaat Hakkı (1944)

Hukukun Ana Mesele ve Müesseseleri (1948)

Türkçe Meselesi (1948)

Vatandaş Hürriyeti ve Bunun Teminatı (1948)

Demokrasi ve Hürriyet (1949)

Gençlerle Başbaşa (1949)

Din Nedir? Din Hürriyeti ve Laiklik Ne Demektir? (1954)

Din ve Laiklik (1955)

Dinde Reformcular (1959)

Esas Teşkilat Hukuku (1960)

İlmin Işığında Günün Meseleleri (1960)

Vatandaş Hak ve Hürriyetlerinin Korunması ve Anayasamızın Eksiklikleri (2 cilt, 1960)

Demokrasi Yolunda / Siyasî Hukuk Etüdleri (1961)

Din Nedir, Din Hürriyeti ve Laiklik Ne Demektir? (1962)

27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri (1963)

Ali Fuad Başgil’in Hatıraları (1990)

Cihan Sulhu ve İnsan Hakları

Seçim Sistemimizin Kıymeti ve Eksiklikleri

Ali Fuad Başgil kimdir

Gençlerle Başbaşa kitabı mutlaka okunması gereken önemli bir eser.

Mutlak okunması ve okutulması gereken eseri;

Gençlerle baş başa

Ali Fuad Başgil Gençlerle Başbaşa adlı eserine ‘çalış genç dostum çalış’ şeklinde başlar. Ayrıca kişilik ve şahsiyetlerini oluşturma dönemindeki gençlere içten bir dille seslenerek öncelikle ‘çalışmak’ üzerinde durur.

Başgil, genç insanı bir yolcuya benzetir. Bu yolcu, yetişme ve mutluluk yolunda çok çeşitli engellerle karı karşıyadır ve  vatanına, milletine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluğu vardır. Bu yol, aynı zamanda iyi bir insan olmanın yoludur. Ali Fuad Başgil, böyle bir yolda genç insana engellerini tanıtır ve bu engeller arasında ‘tembellik’ ile ‘ kötü arkadaş seçimi’ üzerinde özellikle durur. Erdem sahibi olmanın  ve mutlu bir birey olarak yetişmenin yolunun çalışmaktan geçtiğini vurgulayarak, gençleri çalışmaya yönlendirir.

Yorum Yap

Yorum Yap覺n

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İrfan ŞEN

Kültür - Sanat

Güliz Ayla 16 Haziran’da V Sahne’de

Güliz Ayla, 16 Haziran akşamı Samsun’da sahne alacak.

Aslen Samsunlu olan; 2015 yılında çıkardığı single ile kısa sürede müzik çevrelerinden büyük beğeni toplayan Güliz Ayla; “Benim evim” dediği Samsun’da hayranları ile buluşacak.

Atakum İlçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yer alan V Sahne’de; hayranları ile buluşacak olan Güliz Ayla, unutulmaz bir gece yaşatacak.

Samsun sayesinde şahane bir çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemi yaşadığını her fırsatta dile getiren Güliz Ayla, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Güliz Ayla kimdir ?

Güliz Ayla, 27 Nisan 1988’de Samsun’da doğdu. 1998 yılında Samsun’da iki yıllık Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Drama Bölümü’ne girdi.

Çeşitli orkestralarda solistlik veya koroistlik yaptı. Lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

2006 yılında Adelaide isimli gruba dahil oldu. Bu grupla Rock’n Dark Express Rock Müzik Yarışması’nda birinci oldu.

Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümünü kazandı. Sonra da Müjdat Gezen’in yazdığı iki müzikalin şarkılarını seslendirdi. Müzik kariyerine Metin Özülkü, Işın Karaca ve Extra Orkestra gibi isimlere vokal yaparak başladı.

Vokalistliğin ardından albüm yapmaya karar veren Ayla’nın yolu Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır ile kesişti. Sıla ve Bahadır Ayla’nın albümünde prodüktör olmayı kabul ettiler. Sonrasında ise Uluslararası menajerlik, organizasyon ve iletişim danışmanlığı firması olan Day 1 Entertainment Turkey ve müzik şirketi Sony Music ile sözleşme imzaladı.

Güliz Ayla

İlk albüm 2015’te

16 Nisan 2015 tarihinde Ayla albüm öncesi söz ve müziğini kendisinin yaptığı “Olmazsan Olmaz” single’ını piyasaya sürdü. Ayla albüm öncesi single çıkartmasıyla ilgili olarak:

“Albümümüz bitmek üzere ama bir türlü gelmeyen baharın, geliyorum sinyallerini daha fazla göz ardı edemedik ve içimizde kaynayan enerjiyi sizinle paylaşmak istedik.” yorumu yaptı.[4] Şarkı, Youtube’da 175 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı.

18 Eylül 2015’te Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır’ın prodüktörlüğünde kendi adını verdiği Güliz Ayla albümünü yayımladı. Ayrıca albümdeki şarkıların söz ve müzikleri Ayla, Gençoğlu ve Bahadır tarafından hazırlandı.

“Yalvarırım” şarkısının müziğini ise Yalın besteledi. Ayla’nın sözünü ve müziğini kendi yaptığı üç şarkı “Olmazsan Olmaz”, “Benim Olmazsan” ve “Sevgilim” albümde yer aldı. Ayla ilk albümünü şöyle açıkladı: “Öncelikle bu albüm uzun süren çalışmalarımız sonucunda hazırlandı. Çok küçük birkaç sentetik duyulan şeyler olsa da, sound olarak daha çok akustik ağırlıklı bir albüm olduğunu söyleyebilirim.

Albümde dokuz parça var. Bunlardan söz ve müziği sadece bana ait olan parçaların yanı sıra, Sıla Gençoğlu, Efe Bahadır ve Yalın’ın yer aldığı ortak çalışmalarımız da var. Bir de müziği Christos Dantis’a ait yunanca bir parça yer alıyor. Sözlerini yine Sıla Gençoğlu yaptı. Albümün prodüktörleri Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu.”

Albümün ikinci klibi sözünü Sıla’nın müziğini Dantis’in yaptığı “Bahsetmem Lazım” şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye Resmî Listesi’nde 5 numaraya kadar yükselmeyi başardı.

20 Nisan 2016 tarihinde “İlk Öpücük Benden Olsun” single’ı piyasaya sürüldü. Şarkının sözünü ve müziğini Yalın hazırladı. Klibin çekimleri ise Nihat Odabaşı tarafından gerçekleşti.

Okumaya devam et

Kültür - Sanat

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi 4 ilde ücretsiz oyunlar

Karadeniz

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi mayıs ayında; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da içine alacak şekilde; üye tiyatrolarının bazılarının gösterimlerine belli bir kontenjan ayırıp; çocuk ve gençleri ‘ücretsiz tiyatro’ ile buluşturdu.

Genel merkezi Samsun’da olan Kooperatif’e bağlı tiyatro grupları Samsun, Amasya, Trabzon ve Giresun’da gençler ve çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Özellikle maddi veya sosyal olarak dez avantajlı olan ve daha önce hiç tiyatro izlememiş çocuk ve gençlerin davet edildiği projede; Samsun, Amasya, Trabzon ve Giresun Bulancak’ta gerçekleştirildi. Ayrıca her tiyatro kendi salon kapasitesine göre bir kontenjan ayırıp; çocuk ve gençleri salonda ağırlayarak tiyatroyla buluşturdu.

Karadeniz Tiyatro

29 Mart 2021’de Samsun’da kuruldu

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Düşevi Sahnesi Kurucusu Cem Kaynar; “29 mart 2021 yılında merkezi Samsun olarak kurulan Karadeniz Tiyatro Kooperatifi; özellikle ilk olarak 2021 yaz ayında Gümüşhane Belediyesi ile ortak bir tiyatro festivali düzenledi. Sonrasında birçok tiyatro meslek grubu ile ortaklaşa mesleki sorunlar üzerine çalışmalar yaptı. Şimdi de Türkiye Tiyatro Kooperatifleri Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor” bilgisini verdi.

Yetişkinler ve çocuklar var

Son olarak 4 ilde gerçekleştirdikleri ücretsiz oyunlara değinen Cem Kaynar, şunları söyledi:

Karadeniz Tiyatro

“Proje kapsamında; özellikle Samsun’da Düşevi Oyuncular Dil Yurdu – Kuyunun Dibindeki Taş/Nazım Hikmet adlı yetişkin oyununu, Amasya’da İris Sanat Tiyatrosu Darbeli Çocuklar adlı yetişkin oyununu; Trabzon’da Tiyatro Panki Aldatan Oyun adlı yetişkin oyununu ve Ağustos Böceği ve Karınca adlı çocuk oyununu; yine Samsun’da Küçükeller Sahne Resimdeki Dinozor adlı çocuk oyununu; Giresun’un Bulancak İlçesi’nde ise Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri kapsamında Karma Sahne; Antigone adlı yetişkin oyununu çocuklarla ve gençlerle buluşturdu.

Gördüğümüz ilgi projemizin amacına ulaşmasını göstermesi açısından da memnuniyet verici oldu. Karadeniz Tiyatro Kooperatifi olarak özellikle bölgemizde sanatsal akvitivitelerimizi sürdürebilmek hedefindeyiz.”

Okumaya devam et

Kültür - Sanat

Piyanist Yiğit Yüksel’den “Kurtuluş 1919” konseri

Piyanist

Piyanist Yiğit Yüksel, Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Kurtuluş 1919’ konseri ile sanatseverleri büyüledi.

Henüz 11 yaşında olan piyanist Yiğit Yüksel, ilk profesyonel konserine 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çıktı ve sanat severlere piyano resitali sundu.

piyanist

Piyanist Yiğit Yüksel; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ekinlikleri kapsamında piyano resitali sundu. Henüz 11 yaşında olan ve ilk profesyonel konserine çıkan küçük piyanist; 1 saat süren konserde 10 eser çaldı. Konserde sahneye konan iki eserde Yiğit Yüksel’e; Samsun Klasik Türk Moziği Korosu’ndan İzzet Tekeli solist olarak eşlik etti.

Birbirinden güzel eserler

Samsun Devlet Opera ve Balesi Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda düzenlenen ve sanat severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Yiğit Yüksel, Emanuel Bach’ın ”Solfeggietto C Minor’”, Ludwin van Beethoven’in ”Allegro di molto e con brio, ”Adagio cantabile”, ”Rondo”, Tevfik Guliev’in ”Yalgızam’’, Nüşabe Muradova’nın “İntizar” adlı eserlerini çaldı. Ayrıca kendi bestelediği “Kurtuluş Balladı” nı da sahneye koydu.

piyanist

Samsunlu olduğunu; Kurtuluş Savaşı’nın sembol şehri Samsun’da ilk konserini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vermek istediğini belirten Yiğit Yüksel; bu sebeple de konserin temasını ‘”Kurtuluş 1919” olarak belirlediklerini söyledi.

Küçük piyanist; konser için salona gelen sanat severlere; kendisini yetiştiren hocalarına ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti. Konser sonrası da bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Okumaya devam et

Editör Seçimi

    Copyright © 2021